Ονομασία: Μεσοχώρα (πρώην Βιτσίστα)
Υψόμετρο: 810 μ.
Γεωγραφικό Μήκος: 21.3237421227
Γεωγραφικό Πλάτος : 39.4706045101

1881: Απελευθέρωση από τους Τούρκους. Η Θεσσαλία προσαρτάται στο Ελληνικό κράτος.

31/03/1883: Σύσταση του Δήμου Κοθωνίων με έδρα τη Μεσοχώρα

1912: Ο Δήμος Κοθωνίων διαλύεται και δημιουργούνται οι επιμέρους Κοινότητες.

Κ. Βιτσίστας Ν. Τρικάλων

•ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βιτσίστα

•ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 Ο οικισμός Γκιόνθι προσαρτάται στην Κοινότητα Βιτσίστας

•ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 Ο οικισμός Πλόπι προσαρτάται στην Κοινότητα Βιτσίστας

•ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 Ο οικισμός Βαθύρρευμα προσαρτάται στην Κοινότητα Βιτσίστας

•ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 Ο οικισμός Βαρδάρι προσαρτάται στην Κοινότητα Βιτσίστας

•ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919 Ο οικισμός Βαρδάρι αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Βαλκάνου

•ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919 Ο οικισμός Βαθύρρευμα αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Βαλκάνου

•ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919 Ο οικισμός Γκιόνθι αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Βαλκάνου

•ΦΕΚ 163Α - 19/07/1924 Ο οικισμός Καψάλι προσαρτάται στην Κοινότητα Βιτσίστας

•ΦΕΚ 163Α - 19/07/1924 Ο οικισμός Διαλεγμένο προσαρτάται στην Κοινότητα Βιτσίστας

•ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928 Ο οικισμός Βιτσίστα της Κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοχώρα

•ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928 Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Μεσοχώρας

===========================================================

Κ. Μεσοχώρας Ν. Τρικάλων

•ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928 Η Κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Βιτσίστας

•ΦΕΚ - 16/05/1928 Ο οικισμός Διαλεγμένο καταργείται

•ΦΕΚ - 16/05/1928 Ο οικισμός Καψάλι καταργείται

•ΦΕΚ - 16/10/1940 Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην Κοινότητα

•ΦΕΚ - 16/10/1940 Αναγνώριση του οικισμού Σπίτια και προσάρτησή του στην Κοινότητα

•ΦΕΚ - 16/10/1940 Αναγνώριση του οικισμού Τούρνος και προσάρτησή του στην Κοινότητα

•ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955 Ο οικισμός Πλόπι της Κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Πεύκη

•ΦΕΚ 42Α - 12/04/1960 Ο οικισμός Πλάτανος της Κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

•ΦΕΚ - 19/03/1961 Αναγνώριση του οικισμού Καψάλιον και προσάρτησή του στην Κοινότητα

•ΦΕΚ 106Α - 11/05/1966 Ο οικισμός Νέα Πεύκη αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Νέας Πεύκης

•ΦΕΚ 106Α - 11/05/1966 Ο οικισμός Καψάλιον αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Νέας Πεύκης

•ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 (Καποδίστριας) Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Πυνδαίων

•ΦΕΚ – 18/03/2001 Ο οικισμός Τούρνος καταργείται

•ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001 Η ονομασία του Δήμου διορθώνεται σε Δήμο Πινδέων

ΦΕΚ 87Α΄- 7-6-2010, Νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης) Δημιουργία του Δήμου Πύλης όπου εντάσσεται και ο Δήμος Πινδέων ως Δ.Ε. και η Μεσοχώρα ως Τ.Κ. Μεσοχώρας

ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ: www.eetaa.gr

Τυχαίες εικόνες

omada.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im6.jpg