Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία απογραφής η δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού της Kοινότητας Μεσοχώρας (και των οικισμών της) ανά έτος απογραφής είναι:

1881: 503,
1889: 483,
1896: 688,
1907: 883,
1920: 683 (Βιτσίστα:480, Πλόπι: 203),
1928: 888 (Μεσοχώρα:631, Πλόπι:257),
1940: 1304, (Μεσοχώρα: 541, Πλάτανος:194, Πλόπιον: 255, Σπίτια:193, Τούρνος: 121]
1951: 491 (Μεσοχώρα:189, Πλάτανος: 77, Πλόπι: 176, Σπίτια: 6, Τούρνος: 43 )
1961: 520 (Μεσοχώρα: 284, Εξοχή: 39, Καψάλι: 19, Ν. Πεύκη: 13, Σπίτια: 4, Τούρνος: 41)
1971: 275 (Μεσοχώρα: 245, Εξοχή:20, Σπίτια:4, Τούρνος:6)
1981: 264 (Μεσοχώρα: 249, Εξοχή: 5, Σπίτια: 8, Τούρνος: 2),
1991: 529 (Μεσοχώρα:459, Εξοχή: 24, Σπίτια: 8, Τούρνος: 28)
2001: 470 (Μεσοχώρα: 415, Εξοχή: 15, Σπίτια: 40)
2011: 195 (Μεσοχώρα: 190, Εξοχή:0, Σπίτια:5)

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τυχαίες εικόνες

papadimitriou.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im3.jpg