Σταχυολογήσαμε τα τμήματα του Σχεδίου που αφορούν τη ΜΕΣΟΧΩΡΑ. Διαβάστε όλη την απόφαση ΕΔΩ 

Περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης Π.Ε. Τρικάλων, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου

Διαβάστε ακόμα και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων[ΣΜΠΕ] του ΣΧΟΟΑΠ της Δημ. Ενότητας Πινδέων ΕΔΩ  

Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου
Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, είναι η περιοχή εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης Π.Ε. Τρικάλων και απλώνεται κατά μήκος του Εθνικού οδικού άξονα Τρικάλων- Άρτας με βόρειο φυσικό σύνορο το όρος Αυγό, νότιο το όρος Τούρλα και δυτικό τον Αχελώο ποταμό.

Α.3 Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου
1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης
Αποτελούνται από τους θεσμοθετημένους οικισμούς και τις νέες περιοχές επεκτάσεων πρώτης κατοικίας.
Προτείνεται η πολεοδόμηση των οικισμών:
- Στουρναραίικα:
- Μεσοχώρα: ο υφιστάμενος οικισμός της Μεσοχώρας στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι ακατάλληλος για δόμηση λόγω της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης. Το όριο του οικισμού πλέον περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού που παραμένει μαζί με την προτεινόμενη έκταση για την αποκατάσταση των θιγομένων. Η Μεσοχώρα χωρίζεται σε δύο Πολεοδομικές Ενότητες λόγω διαφορετικού πολεοδομικού καθεστώτος στη συνεχόμενη έκταση (τμήμα εντός οριοθέτησης και τμήμα επέκτασης). Παρ΄ όλα αυτά οι Πολεοδομικές Ενότητες έχουν ενιαία αντιμετώπιση, με τα ίδια σταθερότυπα, διότι η περιοχή επέκτασης, στην πραγματικότητα, αφορά την αποκατάσταση εκτάσεων που σήμερα βρίσκονται εντός της οριοθέτησης και είτε πρόκειται να κατακλεισθούν από την δημιουργία της τεχνητής λίμνης είτε έχουν χαρακτηριστεί ως γεωλογικά ακατάλληλες. Το σημείο αυτό αφορά και στον οικισμό Μπρελλαίικα, ο οποίος υπολογίζεται να κατακλυσθεί.
Επιπλέον για τους οικισμούς Εξοχή και Σπίτια οι εκτάσεις παραμένουν στα όρια που είχαν προβλεφθεί για τους οικισμούς με τους προηγούμενους σχετικούς νόμους (ν.3066/2002 & ν.3734/2009). Στην περιοχή αυτή προκύπτουν τέσσερις (4) Πολεοδομικές Ενότητες.

- Νεα Πεύκη: περιλαμβάνει τον υφιστάμενο οικισμό της Νέας Πεύκης. Οι πυρήνες Τούρνος και Μπρελλαίικα κατακλύζονται στο σύνολό τους από την λίμνη Μεσοχώρας. Ένα ελάχιστο τμήμα εντός ορίου του οικισμού των Μπρελλαίικων μεταξύ της οδού προς τη Νέα Πεύκη και της όχθης της νέας λίμνης (γραμμή απαλλοτρίωσης) μπορεί να δοθεί στον Δήμο για ανάπτυξη τουριστικών – ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τη λίμνη (με τη λειτουργία της λίμνης). Στην περιοχή αυτή προκύπτει μία (1) Πολεοδομική Ενότητα.

 

3.2. Ζώνη Ανάπτυξης Τουριστικών Δραστηριοτήτων
Περιλαμβάνει δύο εκτάσεις , δυτικά (μέχρι το φράγμα και σε επαφή με τη λίμνη) της νέας Μεσοχώρας και νότια του οικισμού Σπίτια (περιοχή Στουρνάρι), οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την υπολογιζόμενη τουριστική ανάπτυξη στη Λίμνη Μεσοχώρας. Το κοιμητήριο Μεσοχώρας παραμένει στη σημερινή του θέση.

3.3. Ζώνες Ειδικών Χρήσεων
- Αιολικά Πάρκα: περιλαμβάνει πέντε εκτάσεις στις κορυφές Αυγό, Λεούσα, Αγκάθο- Βαβούρι, Τούρλα και Κάστρο, στις οποίες επιτρέπεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας.
7.3 Για τον οικισμό της Μεσοχώρας να εκπονηθεί και υλοποιηθεί Πολεοδομική Μελέτη από το Δήμο Πύλης για την αναβάθμιση και βελτίωση τόσο του ίδιου του οικισμού όσο και για την περιοχή επέκτασης-μετεγκατάστασης. Με ευθύνη του Δήμου Πύλης να συνταχθούν όλες οι απαραίτητες συνοδευτικές και υποστηρικτικές μελέτες (ρυμοτομική, τοπογραφική, υδραυλική, γεωτεχνική κ.λπ) και να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες -εγκρίσεις.
7.4 Σε περίπτωση που κατά τη λειτουργία του Υδοηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας προκύψουν προβλήματα στο τμήμα του οικισμού που παραμένει, οφειλόμενα αποδεδειγμένα σε φαινόμενα εδαφικής αστάθειας που προκαλούνται από αυτή, ο φορέας αυτού θα πρέπει να τις αποκαταστήσει πλήρως.
Στις ζώνες ανάπτυξης ειδικών χρήσεων περιλαμβάνονται εκτάσεις, στις οποίες επιτρέπεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας. Η χωροθέτηση Α.Π.Ε. επιτρέπεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β’ 2464/2008). Επιπροσθέτως, επιτρέπονται, σε όλες τις περιοχές, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.2052/1992, όπως ισχύει.

Τυχαίες εικόνες

spitia.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im1.jpg