1. Καρδούτσου Ιουλία συζ. Παναγ., το γένος Γεωργίου Τσιάντα 1927-2020
 2. Ευαγγελίδη Μαγδαληνή του Νικολάου, συζ. Σταύρου Μπουραζάνα [Λιβαδοχώρι] 1932-2020
 3. Νταλιάνης Χρήστος του Λεωνίδα, 1956-2020
 4. Καραγιώργου Ελένη συζ. Χρήστου, το γένος Νικ. Κόκκια, 1938-2020
 5. Κορδαλή Αικατερίνη συζ. Δημητρίου Κορδαλή [Καρακώστα] το γένος Ιωάννη Κουμπούρα 1962-2020
 6. Κορδαλή Μαρία συζ. Δημητρίου, το γένος Παναγ. Παπαγεωργίου 1941-2020
 7. Κορδαλής Σωκράτης του Επαμεινώνδα 1924-2020
 8. Παπαευθυμίου Παναγιώτης του Γεωργίου 1930-2020
 9. Καλαντζής Χρήστος του Ηλία, 1934-2020
 10. Κράλη Ελένη, συζ. Δημητρίου
 11. Γιαλόπουλος Σάββας-Αθανάσιος του Αναστ. , συζ. Ευαγγελίας Κων. Παπαλάμπρου 1933-2020
 12. Μούγκου Ουρανία του Γεωργ. συζ. Ιωάννη Ευαγ. Τσιγαρίδα 1939-2020
 13. Κατσαρός Γεώργιος του Βασιλείου, 1962-2020
 14. Γεροβασίλης Παναγιώτης του Ευθυμίου 1939-2020
 15. Ξηντάρα Μαρία του Κων-νου
 16. Κοτρώνης Δημοσθένης του Κων-νου 1924-2020
 17. Λεοντάρης Λεωνίδας του Γεωργίου 1934-2020
 18. Σακελλάριος Κων-νος του Δημητρίου, 1944-2020
 19. Χονδρός Αθανάσιος του Γεωργίου 1953-2020
 20. Γιαταγάνα Όλγα συζ. Γεωργίου το γένος Αθανασίου Γλαβά 1928-2020
 21. Τσιούρη Ελένη συζ. Σπυρίδωνος, το γένος Ιωάννη Κοτοπούλη, 1934-2020
 22. Ξηντάρα Ευαγγελία του Κων-νου, συζ. Αδάμ Σβώκος 1954-2020
 23. Καλαντζή Αγαθή, συζ. Ιωάννη το γένος Φώτη Κουρεμένου 1941-2020
 24. Ζωιτόπουλος Αναστάσιος του Βασιλείου, 1920-2020
 25. Τσιούρη Ευθυμία συζ. Γεωργίου , το γένος Γεωργίου Γουργούλια, 1920-2020
 26. Κόρακας Στέφανος του Γεωργίου 1928-2020
 27. Μητσοπούλου Λαμπρινή του Γεωργίου, συζ. Γεωργ. Τσαματσούλη 1952-2020
 28. Παπαγεωργίου Αθανάσιος του Παναγιώτη 1934-2020
 29. Μπρέλλα Ελένη του Λάμπρου, συζ. Σακκά Αθανασίου [από Καψάλι] 1932-2020
 30. Κόκκιας Γεώργιος του Νικολάου, 1937-2020

   1.
   2.
  3.
   4.
   5.
   6.
   7.
   8.
   9.
   10.
   11.
  12.
   13.
   14.
   16.
   17.
   18.
   19.
   20.
   21.
   22.
   23.
   24.
   25.
   27.
   28.
   29.
   30.

Τυχαίες εικόνες

papadimitriou.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im4.jpg