Στη χώρα μας, σύμφωνα πάντα με τη Βάση Δεδομένων Ανθρωπογενών Σεισμών, έχουν γίνει έξι σεισμοί σχετιζόμενοι με την ανθρώπινη δραστηριότητα, όλοι στο πλαίσιο της δημιουργίας φραγμάτων και αντίστοιχων τεχνητών λιμνών που συγκρατούν μεγάλους όγκους νερού.
   Ο πρώτος ήταν στον Μαραθώνα (1938 – 5,7 βαθμοί), ο δεύτερος κοντά στη λίμνη Κρεμαστών Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτανίας (1966 – 6,2 βαθμοί), ο τρίτος ήταν του Καστρακίου Αιτωλοακαρνανίας-Αχελώου (1969 – 4,6 βαθμοί), ο τέταρτος στη λίμνη Πουρναρίου Αρτας-Αράχθου (1981 – 5,6 βαθμοί), ο πέμπτος στη λίμνη Ασωμάτων Βέροιας (1984 – 5,4 βαθμοί) και ο έκτος στη λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης-Αλιάκμονα (1995 – 6,5 βαθμοί), που ήταν και ο ισχυρότερος ανθρωπογενής σεισμός στη χώρα μας. Ο επικεφαλής της ομάδας υδρογεωλόγος Μάιλς Ουίλσον τόνισε πώς «όλες οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν τις δυνάμεις που δρουν στο φλοιό της Γης, για παράδειγμα προσθέτοντας ή αφαιρώντας μάζα, συνεπώς δεν πρέπει να μας εκπλήσσει ότι η Γη αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές, μερικές φορές με πρόκληση σεισμών». Παράλληλα προειδοποίησε πώς οι ανθρωπογενείς σεισμοί θα αυξηθούν στο μέλλον, καθώς οι πιέσεις στη Γη θα αυξηθούν, λόγω της εντεινόμενης αναζήτησης και αξιοποίησης της υπόγειας γεωθερμικής ενέργειας ή της μελλοντικής υπόγειας αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα.  
 
 
 

Τυχαίες εικόνες

spitia.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im4.jpg