Όλοι εμείς που καταγόμαστε από ορεινά χωρία γνωρίζουμε πόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής σε αυτά είναι η βρύσες. Πηγές ζωής, δροσιάς, ξεκούρασης, συνάντησης αλλά δείχνουν επίσης