Για όσους αγαπούν τις μικρές πορείες ή εκδρομές, για λόγους φυσιολατρικούς αλλά και ιατρικούς, με εκκίνηση τη Μεσοχώρα μπορούν να πραγματοποιήσουν αρκετές.