ΤΟ ΦΩΡΤΩΣΙ ΤΟ 1982

ΤΟ ΦΟΡΤΩΣΙ ΤΟ 1978

   

ΤΟ ΦΟΡΤΩΣΙ  ΣΗΜΕΡΑ [φώτο του Γιάννη Τεντολούρη]