Η ιστορία του φράγματος

    Από τη δεκαετία του '60 η ΔΕΗ αναζητώντας χώρο για τη δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού, εντόπισε στη θέση "Λογγά Ρομοσιού" [όπου τα βουνά εκατέρωθεν του ποταμού συγκλίνουν] τη θέση για τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.
   Έτσι άρχισαν οι υδρομετρικές έρευνες συστηματικότερα μετά το 1970. Κανείς τότε δεν είχε φανταστεί ότι η τεχνητή λίμνη θα "έπνιγε" αργότερα τη Μεσοχώρα. Δυστυχώς οι αρχές του χωριού και οι κάτοικοι δεν συνειδητοποίησαν έγκαιρα τον κίνδυνο και η ιδέα του μικρού υδροηλεκτρικού έργου, εξελίχτηκε σε τεράστιο ταμιευτήρα 150 μέτρων, στα πλαίσια της εκτροπής του Αχελώου. Σήμερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα του ταμιευτήρα, ενώ με αργό ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες σε άλλους τομείς του έργου. Εν τούτοις η ΔΕΗ ολοκληρώνει ένα έργο χωρίς να λάβει υπόψη της το φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Οι συνεχείς παρεμβάσεις του ΣτΕ ελάχιστα φαίνονται ότι ενοχλούν τους αρμοδίους.
Η τύχη της Μεσοχώρας παραμένει εκκρεμής και θα παραμένει ίσως όσο δεν καταργείται η λειτουργία του φράγματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΛΙΜΝΗ:Ανώτατη Στάθμη Πλημμύρας: 773 μ. υψόμετρο
Ανώτατη Στάθμη Λειτουργίας: 770 μ. υψόμετρο
Κατώτατη Στάθμη Λειτουργίας: 731 μ. υψόμετρο
Χωρητικότητα:228Χ106m3 νερού.
ΦΡΑΓΜΑ: Τύπος: Λιθόρριπτο: με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα (CFRD)
Στέψη φράγματος: 775 μ. υψόμετρο
Υψόμετρο κοίτης: 625 μ. υψόμετρο
Μήκος Στέψης: 340 μ.
Μέγιστο ύψος από θεμελίωση:150 μ. από τα μεγαλύτερα φράγματα της Ευρώπης.
Πλάτος στέψης: 10 μ.
Όγκος εκσκαφής: 9.775.420 m3.
Όγκος αναχώματος: 5.083.244 m3.
Ανάντη πλάκα σκυροδέματος: 49.560 m2.
Μήκος σηράγγων αποστραγγίσεως: 1.397 m .
Μήκος τσιμεντενέσεως/αποστραγγίσεων \"Κουρτίνα\": 27.240 m.
ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ: Διάμετρος: 10 μ.
Μήκος: 645 μ.
Παροχευτικότητα: 1250 m2/sec

Τυχαίες εικόνες

potami1.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im6.jpg