Σήμερα Πέμπτη 22 Ιουνίου & ώρα 7:00μμ, στο δημ. Κατάστημα Πύλης, συνεδριάζει το Δ.Σ. με μοναδικό θέμα:

Προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας.

   Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προτάσεις του Δήμου σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μεσοχώρας, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της Μεσοχώρας.

 

Τυχαίες εικόνες

acheloos3.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im5.jpg