1. Καρδούτσου Ιουλία συζ. Παναγ., το γένος Γεωργίου Τσιάντα 1927-2020
 2. Ευαγγελίδη Μαγδαληνή του Νικολάου, συζ. Σταύρου Μπουραζάνα [Λιβαδοχώρι] 1932-2020
 3. Νταλιάνης Χρήστος του Λεωνίδα, 1956-2020
 4. Καραγιώργου Ελένη συζ. Χρήστου, το γένος Νικ. Κόκκια, 1938-2020
 5. Κορδαλή Αικατερίνη συζ. Δημητρίου Κορδαλή [Καρακώστα] το γένος Ιωάννη Κουμπούρα 1962-2020
 6. Κορδαλή Μαρία συζ. Δημητρίου, το γένος Παναγ. Παπαγεωργίου 1941-2020
 7. Κορδαλής Σωκράτης του Επαμεινώνδα 1924-2020
 8. Παπαευθυμίου Παναγιώτης του Γεωργίου 1930-2020
 9. Καλαντζής Χρήστος του Ηλία, 1934-2020
 10. Κράλη Ελένη, συζ. Δημητρίου
 11. Γιαλόπουλος Σάββας-Αθανάσιος του Αναστ. , συζ. Ευαγγελίας Κων. Παπαλάμπρου 1933-2020
 12. Μούγκου Ουρανία του Γεωργ. συζ. Ιωάννη Ευαγ. Τσιγαρίδα 1939-2020
 13. Κατσαρός Γεώργιος του Βασιλείου, 1962-2020