1. Καραγιώργος Γεώργιος του Μάνθου 1934-2019
 2. Χαλιμούρδας Βασίλειος του Γεωργίου 1935-2019
 3. Κύρκου Ειρήνη του Σταύρου, συζ. Βασ. Τεμπέλη
 4. Τσιάντας Πέτρος του Ιωάν. 1935-2019
 5. Γουργούλιας Δημήτρος του Ηλία 1942-2019
 6. Τσιάντας Αθανάσιος του Γεωργίου 1932-2019
 7. Καραγεώργου Φωτεινή του Παύλου, συζ. Γεωργ. Ίβρου 1956-2019
 8. Γκάνια Ευτυχία του Ιωάννη, συζ. Σωκράτη Κορδαλή 1924-2019
 9. Ευαγγελίδη Ανδρονίκη του Βασιλ, συζ. Ηλία Τάτση 1932-2019
 10. Λιάκου Παρασκευή του Ηλία, συζ. Χριστοφ. Κορδαλή 1931-2019
 11. Γιαταγάνας Κων-νος του Γεωργίου 1958-2019
 12. Μπουζούκης Ευριπίδης του Ιωάννη 1928-2019
 13. Αλέκου Ελευθερία του Θωμά συζ. Βασ. Γκαρέλη 1941-2019
 14. Καρακίτσιος Αλέξανδρος του Λεωνίδα 1988-2019
 15. Διαμαντή Ελένη συζ. Παναγιώτη, το γένος Βλιτσάκη,  1952-2019
 16. Ντούλας Γεώργιος του Νικολάου 1948-2019
 17. Γιαταγάνας Χρήστος του Γρηγορίου 1938-2019